مطالب به روز - 1395/4
<-Description->

آزمایشگاه هیدرولیک : گزارش آزمایش جت آب

1395/4/30 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : alwaysuptodate

آزمایشگاه هیدرولیک : گزارش آزمایش جت آب
آزمایشگاه هیدرولیک : گزارش آزمایش جت آب

 

آزمایش مشتمل بر موارد ذیل می باشد: عنوان آزمایش – موضوع و هدف آزمایش – تجهیزات و مواد لازم برای آزمایش به همراه عکس و شکل آنها – تئوری آزمایش همراه با شکل و دیاگرام های تهیه شده با فوتوشاپ – روش انجام آزمایش – محاسبات آزمایش – ازائه نتایج آزمایش و بیان آنها بضورت نمودار و دیاگرام

 

16 صفحه

 

دانلود - 4000 تومان
موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک

1395/4/15 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : alwaysuptodate


گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک

 

هر آزمایش مشتمل بر موارد ذیل می باشد: شماره آزمایش - عنوان آزمایش – موضوع و هدف آزمایش – تجهیزات و مواد لازم برای آزمایش به همراه عکس و شکل آنها – تئوری آزمایش همراه با شکل و دیاگرام های تهیه شده با فوتوشاپ – روش انجام آزمایش – محاسبات آزمایش – ازائه نتایج آزمایش و بیان آنها بضورت نمودار و دیاگرام – منابع احتمال خطا

لیست آزمایشات و مطالب  این مجموعه :

 

مقدمه ای شامل مبحث اشنایی با نمونه گیری 
آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک
آزمایش تعیین دانه بندی خاک
آزمایش تعیین هیدرومتری خاک
آزمایش تعیین وزن مخصوص خاک در آزمایشگاه
آزمایش تعیین وزن مخصوص خاک در محل
آزمایش تعیین حدود اتربرگ
آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری خاک
آزمایش تراکم خاک – پروکتور استاندارد


مطلب شامل 50 صفجه قابل ویرایش می باشد

دانلود - 10000 تومان
موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ