مطالب به روز - 1395/6
<-Description->

آزمایش جریان یکنواخت در کانال های روباز (گزارش آزمایشگاه هیدرولیک)

1395/6/30 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : alwaysuptodate


آزمایش جریان یکنواخت در کانال های روباز (گزارش آزمایشگاه هیدرولیک)

 

آزمایش مشتمل بر موارد ذیل می باشد: عنوان آزمایش – موضوع و هدف آزمایش – تجهیزات و مواد لازم برای آزمایش به همراه عکس و شکل آنها – تئوری آزمایش همراه با شکل و دیاگرام های تهیه شده با فوتوشاپ – روش انجام آزمایش – محاسبات آزمایش – ازائه نتایج آزمایش و بیان آنها بضورت نمودار و دیاگرام

7 صفحه

دانلود - 1750 تومان
موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

آزمایشگاه هیدرولیک : گزارش آزمایش رینولدز

1395/6/15 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : alwaysuptodate


آزمایشگاه هیدرولیک : گزارش آزمایش رینولدز

 

آزمایش مشتمل بر موارد ذیل می باشد: عنوان آزمایش – موضوع و هدف آزمایش – تجهیزات و مواد لازم برای آزمایش به همراه عکس و شکل آنها – تئوری آزمایش همراه با شکل و دیاگرام های تهیه شده با فوتوشاپ – روش انجام آزمایش – محاسبات آزمایش – ازائه نتایج آزمایش و بیان آنها بضورت نمودار و دیاگرام

 

7 صفحه

دانلود - 1750 تومان
موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ