مطالب به روز - 1395/5
<-Description->

آزمایشگاه هیدرولیک : گزارش آزمایش انواع جریان روباز

1395/5/30 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : alwaysuptodate


آزمایشگاه هیدرولیک : گزارش آزمایش انواع جریان روباز

 

آزمایش مشتمل بر موارد ذیل می باشد: عنوان آزمایش – موضوع و هدف آزمایش – تجهیزات و مواد لازم برای آزمایش به همراه عکس و شکل آنها – تئوری آزمایش همراه با شکل و دیاگرام های تهیه شده با فوتوشاپ – روش انجام آزمایش – محاسبات آزمایش – ازائه نتایج آزمایش و بیان آنها بضورت نمودار و دیاگرام

 

 

دانلود - 2000 تومان
موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

آزمایش بررسی جریان آب در ونتوری متر

1395/5/15 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : alwaysuptodate

آزمایش بررسی جریان آب در ونتوری متر


آزمایش بررسی جریان آب در ونتوری متر

 

آزمایشگاه هیدرولیک : گزارش آزمایش ونتوری فلوم

 

 

آزمایش مشتمل بر موارد ذیل می باشد: عنوان آزمایش – موضوع و هدف آزمایش – تجهیزات و مواد لازم برای آزمایش به همراه عکس و شکل آنها – تئوری آزمایش همراه با شکل و دیاگرام های تهیه شده با فوتوشاپ – روش انجام آزمایش – محاسبات آزمایش – ازائه نتایج آزمایش و بیان آنها بضورت نمودار و دیاگرام

 

12 صفحه

دانلود - 3000 تومان
موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ