s
به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم های امداد و نجات در جهت پاسخگویی به بحران ها

عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم های امداد و نجات در جهت پاسخگویی به بحران ها


دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل660 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل95

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثر بخشی تیم های امداد و نجات در جهت پاسخگوئی به بحران‌ها در سطح استان ایلام انجام پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه امدادگران و نجاتگران عضو داوطلب جمعیت هلال احمر استان ایلامدر سال 1392 است که تعداد کل آنها 1200 نفر می باشد که از این تعداد 700 نفر نجاتگر و 500 نفر امدادگر می باشند. از این تعداد 291 نفر بر اساس جدول تعیین حجم "کرجسی و مورگان" انتخاب و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای در مطالعه شرکت نموده اند. با توجه به نرخ برگشت تعداد 281 نفر پرسشنامه ها را تکمیل و عودت نموده اند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سنجش اثربخشی و متغیرهای مستقل استفاده شده است. روایی پرسشنامه‌ها از نظر صاحبنظران شامل کارشناسان حوزه امداد و نجات و مدیریت بحران و اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و به این ترتیب با استفاده از یک مطالعه راهنما پرسشنامه در اختیار 30 نفر از آزمودنی ها قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ (89/0α=)محاسبه گردید که نشان از ضریب پایایی مناسبی دارد.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، درجه کنترل میدانی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است.روش تحقیق علی-ارتباطی بود. متغیر وابسته این تحقیق اثربخشی تیم های امداد و نجات در جهت پاسخگوئی به بحران‌ها بود که در غالب میزان تحقق وظایف این تیم ها و با استفاده از مقیاس فاصله‌ای (امتیاز 1 تا 5) مورد سنجش قرار گرفت. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق مشتمل بر" آمارتوصیفی" و"آمار تحلیلی" بود وداده پردازی به کمک نرم افزارSPSSنسخه 20 انجام پذیرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگیگشتاوری پیرسون بین متغیرهانشان داد که میزان تجهیزات به کارگیری شده، نوع تجهیزات به کارگیری شده، میزان علاقه اعضای تیم‌ها، میزان روحیه کار تیمی و دسته جمعی ومیزان آمادگی جسمی و روانی اعضای تیم های امداد و نجاتبا اثر بخشی این تیم ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد تحلیل رگرسیون چند گانه جهت بررسی نقش متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته نشان داد اثر بخشی تیم های امداد و نجات توسط دو متغیر علاقه اعضای تیم‌های امداد و نجات و آمادگی جسمی – روانی اعضای تیم های امداد و نجات، تبیین شدند.

کلمات کلیدی: مدیریت بحران، بحران، اثر بخشی، تیم های امداد و نجات، حوادث و سوانح و استان ایلام.

دانلود بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم های امداد و نجات در جهت پاسخگویی به بحران ها

عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم های امداد و نجات در جهت پاسخگویی به بحران ها


دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل660 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل95

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثر بخشی تیم های امداد و نجات در جهت پاسخگوئی به بحران‌ها در سطح استان ایلام انجام پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه امدادگران و نجاتگران عضو داوطلب جمعیت هلال احمر استان ایلامدر سال 1392 است که تعداد کل آنها 1200 نفر می باشد که از این تعداد 700 نفر نجاتگر و 500 نفر امدادگر می باشند. از این تعداد 291 نفر بر اساس جدول تعیین حجم "کرجسی و مورگان" انتخاب و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای در مطالعه شرکت نموده اند. با توجه به نرخ برگشت تعداد 281 نفر پرسشنامه ها را تکمیل و عودت نموده اند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سنجش اثربخشی و متغیرهای مستقل استفاده شده است. روایی پرسشنامه‌ها از نظر صاحبنظران شامل کارشناسان حوزه امداد و نجات و مدیریت بحران و اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و به این ترتیب با استفاده از یک مطالعه راهنما پرسشنامه در اختیار 30 نفر از آزمودنی ها قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ (89/0α=)محاسبه گردید که نشان از ضریب پایایی مناسبی دارد.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، درجه کنترل میدانی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است.روش تحقیق علی-ارتباطی بود. متغیر وابسته این تحقیق اثربخشی تیم های امداد و نجات در جهت پاسخگوئی به بحران‌ها بود که در غالب میزان تحقق وظایف این تیم ها و با استفاده از مقیاس فاصله‌ای (امتیاز 1 تا 5) مورد سنجش قرار گرفت. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق مشتمل بر" آمارتوصیفی" و"آمار تحلیلی" بود وداده پردازی به کمک نرم افزارSPSSنسخه 20 انجام پذیرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگیگشتاوری پیرسون بین متغیرهانشان داد که میزان تجهیزات به کارگیری شده، نوع تجهیزات به کارگیری شده، میزان علاقه اعضای تیم‌ها، میزان روحیه کار تیمی و دسته جمعی ومیزان آمادگی جسمی و روانی اعضای تیم های امداد و نجاتبا اثر بخشی این تیم ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد تحلیل رگرسیون چند گانه جهت بررسی نقش متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته نشان داد اثر بخشی تیم های امداد و نجات توسط دو متغیر علاقه اعضای تیم‌های امداد و نجات و آمادگی جسمی – روانی اعضای تیم های امداد و نجات، تبیین شدند.

کلمات کلیدی: مدیریت بحران، بحران، اثر بخشی، تیم های امداد و نجات، حوادث و سوانح و استان ایلام.

دانلود بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم های امداد و نجات در جهت پاسخگویی به بحران ها


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1394/5/10 و در ساعت : 20:05 - نویسنده : alwaysuptodate
آخرین مطالب نوشته شده
 • مطالب مفید علمی
 • آسانسور – پروژه درس روشهای اجرایی ساختمان
 • آزمایش جریان یکنواخت در کانال های روباز (گزارش آزمایشگاه هیدرولیک)
 • آزمایشگاه هیدرولیک : گزارش آزمایش رینولدز
 • آزمایشگاه هیدرولیک : گزارش آزمایش انواع جریان روباز
 • آزمایش بررسی جریان آب در ونتوری متر
 • آزمایشگاه هیدرولیک : گزارش آزمایش جت آب
 • گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک
 • مقاله کاربرد فناوری نانو در جلوگیری از خرابی راه
 • نکات کلیدی رزومه نویسی همراه با نمونه رزومه های کاری
 • روش اجرا و متره سنگ خشکه نما
 • فناوری کریستالی در ساخت بتن
 • Curtain wall دیوار پرده ای – پروژه روشهای اجرایی ساختمان
 • گزارش آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک ( آزمایشگاه مکانیک خاک )
 • شاتکریت نسوز
 • گزارش آزمایش تعیین حدود اتربرگ ( آزمایشگاه مکانیک خاک )
 • هبلکس،بتن سبک هواداراتوکلاوی
 • دانلود تحقیق درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس ؛ آشنایی با عملیات کربلای 1 – آزادساز
 • آخرین اخبار دنیای ورزش : المپیک 2016 ریو ؛ یورو 2016 ؛ اخبار فوتبال جهان ؛ اخبا
 • دانلود تحقیق درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس ؛ مروری بر عملیات کربلای 5
 • Copyright © 2010 by http://alwaysuptodate.samenblog.com